نرخ سودرا به سطح منطقی می رسانیم

نرخ سودرا به سطح منطقی می رسانیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا دو درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می دهد.
۱۱:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


نرخ سودرا به سطح منطقی می رسانیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا دو درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می دهد.
۱۱:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


نرخ سودرا به سطح منطقی می رسانیم

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author