نذری مدافع استقلال در روز تمرین تاسوعایی/ابهام در حضور قربانی مقابل سیاه جامگان/ گزارش تمرین استقلال در روز تاسوعا

نذری مدافع استقلال در روز تمرین تاسوعایی/ابهام در حضور قربانی مقابل سیاه جامگان/ گزارش تمرین استقلال در روز تاسوعا
مهاجم تیم فوتبال استقلال در تمرین روز تاسوعای تیمش شرکت نکرد تا حضور این بازیکن در مقابل سیاه جامگان در هاله‌ای از ابهام باشد.

نذری مدافع استقلال در روز تمرین تاسوعایی/ابهام در حضور قربانی مقابل سیاه جامگان/ گزارش تمرین استقلال در روز تاسوعا

مهاجم تیم فوتبال استقلال در تمرین روز تاسوعای تیمش شرکت نکرد تا حضور این بازیکن در مقابل سیاه جامگان در هاله‌ای از ابهام باشد.
نذری مدافع استقلال در روز تمرین تاسوعایی/ابهام در حضور قربانی مقابل سیاه جامگان/ گزارش تمرین استقلال در روز تاسوعا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author