نخست وزیر ترکیه: تهاجم به سوریه ادامه خواهد داشت

نخست وزیر ترکیه: تهاجم به سوریه ادامه خواهد داشت
نخست وزیر ترکیه اعلام کرد این کشور قصد خارج کردن نیروهایش از خاک سوریه را ندارد.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


نخست وزیر ترکیه: تهاجم به سوریه ادامه خواهد داشت

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد این کشور قصد خارج کردن نیروهایش از خاک سوریه را ندارد.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


نخست وزیر ترکیه: تهاجم به سوریه ادامه خواهد داشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author