نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی «اسناد پاناما»

نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی «اسناد پاناما»
نخست وزیر ایسلند اولین قربانی رسوایی “اسناد پاناما” لقب گرفت.
۰۸:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی «اسناد پاناما»

نخست وزیر ایسلند اولین قربانی رسوایی “اسناد پاناما” لقب گرفت.
۰۸:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی «اسناد پاناما»

بک لینک رنک 1
label, , , , , , , , , , , ,

About the author