نخستین یگان خنثی سازی مین روسیه در تدمر

نخستین یگان خنثی سازی مین روسیه در تدمر
وزارت دفاع روسیه از استقرار نخستین یگان خنثی سازی مین از نیروهای این کشور در تدمر سوریه خبر داد.
۱۴:۰۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


نخستین یگان خنثی سازی مین روسیه در تدمر

وزارت دفاع روسیه از استقرار نخستین یگان خنثی سازی مین از نیروهای این کشور در تدمر سوریه خبر داد.
۱۴:۰۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


نخستین یگان خنثی سازی مین روسیه در تدمر

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author