نخستین مرکز واقعیت مجازی صنعت خودرو کشور

نخستین مرکز واقعیت مجازی صنعت خودرو کشور
نخستین مرکز واقعیت مجازی صنعت خودرو کشور با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا افتتاح شد.
۰۹:۵۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


نخستین مرکز واقعیت مجازی صنعت خودرو کشور

نخستین مرکز واقعیت مجازی صنعت خودرو کشور با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا افتتاح شد.
۰۹:۵۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


نخستین مرکز واقعیت مجازی صنعت خودرو کشور

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author