نخستین مدال ایران در اسکی قهرمانی جوانان جهان

نخستین مدال ایران در اسکی قهرمانی جوانان جهان
نوید مقدید نخستین مدال اسکی ایران را در رقابت‌های اسکی چمن جوانان جهان به دست آورد.
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نخستین مدال ایران در اسکی قهرمانی جوانان جهان

نوید مقدید نخستین مدال اسکی ایران را در رقابت‌های اسکی چمن جوانان جهان به دست آورد.
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نخستین مدال ایران در اسکی قهرمانی جوانان جهان

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author