نخستین ردیف پالایشگاهی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی

نخستین ردیف پالایشگاهی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی
در روزهای آینده گاز در پالایشگاه های پارس جنوبی شیرین سازی و به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.
۱۲:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


نخستین ردیف پالایشگاهی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی

در روزهای آینده گاز در پالایشگاه های پارس جنوبی شیرین سازی و به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.
۱۲:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


نخستین ردیف پالایشگاهی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author