نخستین اجلاس وزرای گردشگری آسیا در تبریز

نخستین اجلاس وزرای گردشگری آسیا در تبریز
نخستین اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیا امروز و فردا به میزبانی تبریز برگزار می شود.
۰۸:۱۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


نخستین اجلاس وزرای گردشگری آسیا در تبریز

نخستین اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیا امروز و فردا به میزبانی تبریز برگزار می شود.
۰۸:۱۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


نخستین اجلاس وزرای گردشگری آسیا در تبریز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author