نجمه خدمتی: امیدوارم لازلو به ایران برگردد

نجمه خدمتی: امیدوارم لازلو به ایران برگردد
نجمه خدمتی امیدوار است که لازلو سوچک، سرمربی سابق تیم‌ ‌ملی تیراندازی باز هم هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.

نجمه خدمتی: امیدوارم لازلو به ایران برگردد

نجمه خدمتی امیدوار است که لازلو سوچک، سرمربی سابق تیم‌ ‌ملی تیراندازی باز هم هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.
نجمه خدمتی: امیدوارم لازلو به ایران برگردد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author