نتایج روز دوم لیگ برتر وزنه برداری

نتایج روز دوم لیگ برتر وزنه برداری
در غیبت وزنه برداران المپیکی امیر حقوقی و سعید سعیار عنوان نخست دست های 94 و 105 کیلوگرم را به دست آوردند.

نتایج روز دوم لیگ برتر وزنه برداری

در غیبت وزنه برداران المپیکی امیر حقوقی و سعید سعیار عنوان نخست دست های 94 و 105 کیلوگرم را به دست آوردند.
نتایج روز دوم لیگ برتر وزنه برداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author