نتایج بازی های دوستانه فوتبال در جهان

نتایج بازی های دوستانه فوتبال در جهان
در مهمترین بازی های دوستانه فوتبال که چهارشنبه شب برگزار شد، ترکیه و روسیه مساوی شدند و نروز به بلاروس باخت.
۱۴:۲۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


نتایج بازی های دوستانه فوتبال در جهان

در مهمترین بازی های دوستانه فوتبال که چهارشنبه شب برگزار شد، ترکیه و روسیه مساوی شدند و نروز به بلاروس باخت.
۱۴:۲۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


نتایج بازی های دوستانه فوتبال در جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author