نبض/ وزیر بهداشت: با اتهام زدن مشکلات حوزه سلامت کشور حل نمی شود

نبض/ وزیر بهداشت: با اتهام زدن مشکلات حوزه سلامت کشور حل نمی شود
دکتر هاشمی گفت: با سرکوب و از همه مهم‌تر با اتهام زدن به جامعه پزشکی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی، نه تنها مشکلات حوزه سلامت برطرف نمی‌شود بلکه جلوی حرکت رو به رشد آن نیز گرفته می شود که این امر به صلاح هیچکس نیست.
۲۳:۱۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


نبض/ وزیر بهداشت: با اتهام زدن مشکلات حوزه سلامت کشور حل نمی شود

دکتر هاشمی گفت: با سرکوب و از همه مهم‌تر با اتهام زدن به جامعه پزشکی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی، نه تنها مشکلات حوزه سلامت برطرف نمی‌شود بلکه جلوی حرکت رو به رشد آن نیز گرفته می شود که این امر به صلاح هیچکس نیست.
۲۳:۱۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


نبض/ وزیر بهداشت: با اتهام زدن مشکلات حوزه سلامت کشور حل نمی شود

خرید غذا

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author