نامه مورینیو برای خانواده هوادار درگذشته یونایتد

نامه مورینیو برای خانواده هوادار درگذشته یونایتد
ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد، با ارسال نامه ای به همسر هوادار تازه درگذشته شیاطین سرخ،

نامه مورینیو برای خانواده هوادار درگذشته یونایتد

ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد، با ارسال نامه ای به همسر هوادار تازه درگذشته شیاطین سرخ،
نامه مورینیو برای خانواده هوادار درگذشته یونایتد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author