نارضایتی قلعه نویی و همکارانش از چمن یادگار/ احتمال‌برگزاری تراکتور-صبا در ورزشگاه اختصاصی

نارضایتی قلعه نویی و همکارانش از چمن یادگار/ احتمال‌برگزاری تراکتور-صبا در ورزشگاه اختصاصی
احتمال دارد بازی های تراکتورسازی تا نیم فصل در ورزشگاه اختصاصی این تیم برگزار شود.

نارضایتی قلعه نویی و همکارانش از چمن یادگار/ احتمال‌برگزاری تراکتور-صبا در ورزشگاه اختصاصی

احتمال دارد بازی های تراکتورسازی تا نیم فصل در ورزشگاه اختصاصی این تیم برگزار شود.
نارضایتی قلعه نویی و همکارانش از چمن یادگار/ احتمال‌برگزاری تراکتور-صبا در ورزشگاه اختصاصی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author