ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به‌عنوان مربی یونایتد

ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به‌عنوان مربی یونایتد
خبرگزاری ایندیپندنت مدعی شد که رایان گیگز از انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی منچستریونایتد بسیار ناراحت است و گفته می‌شود که آقای خاص قصد برکناری گیگز را دارد.

ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به‌عنوان مربی یونایتد

خبرگزاری ایندیپندنت مدعی شد که رایان گیگز از انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی منچستریونایتد بسیار ناراحت است و گفته می‌شود که آقای خاص قصد برکناری گیگز را دارد.
ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به‌عنوان مربی یونایتد

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author