ناامیدی ونگر از جذب مدافع پرتغالی ساوتهمپتون

ناامیدی ونگر از جذب مدافع پرتغالی ساوتهمپتون
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال معتقد است که خوسه فونته، مدافع ساتهمپتون به پیشنهاد منچستریونایتد پاسخ مثبت خواهد داد.

ناامیدی ونگر از جذب مدافع پرتغالی ساوتهمپتون

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال معتقد است که خوسه فونته، مدافع ساتهمپتون به پیشنهاد منچستریونایتد پاسخ مثبت خواهد داد.
ناامیدی ونگر از جذب مدافع پرتغالی ساوتهمپتون

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author