ناامیدی مدافع بارسلونا ازعدم حضور در ترکیب

ناامیدی مدافع بارسلونا ازعدم حضور در ترکیب
مدافع بلژیکی بارسلونا از اینکه نتوانسته بار دیگر نقش مهمی در این تیم ایفا کند ناامید است.

ناامیدی مدافع بارسلونا ازعدم حضور در ترکیب

مدافع بلژیکی بارسلونا از اینکه نتوانسته بار دیگر نقش مهمی در این تیم ایفا کند ناامید است.
ناامیدی مدافع بارسلونا ازعدم حضور در ترکیب

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author