می‌توانستیم بیشتر از 6 امتیاز در 5 بازی بگیریم/ فرکی: به‌دنبال 3 امتیاز هستیم

می‌توانستیم بیشتر از 6 امتیاز در 5 بازی بگیریم/ فرکی: به‌دنبال 3 امتیاز هستیم
سرمربی تیم فوتبال سایپا معتقد است که تیمش می‌توانسته از پنج بازی ابتدایی فصل امتیازهای بیشتری بگیرد.

می‌توانستیم بیشتر از 6 امتیاز در 5 بازی بگیریم/ فرکی: به‌دنبال 3 امتیاز هستیم

سرمربی تیم فوتبال سایپا معتقد است که تیمش می‌توانسته از پنج بازی ابتدایی فصل امتیازهای بیشتری بگیرد.
می‌توانستیم بیشتر از 6 امتیاز در 5 بازی بگیریم/ فرکی: به‌دنبال 3 امتیاز هستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author