میندالن با حضور سوشا مکانی صدرنشین را شکست داد

میندالن با حضور سوشا مکانی صدرنشین را شکست داد
تیم فوتبال میندالن توانست صدرنشین لیگ دسته دوم نروژ را شکست دهد.

میندالن با حضور سوشا مکانی صدرنشین را شکست داد

تیم فوتبال میندالن توانست صدرنشین لیگ دسته دوم نروژ را شکست دهد.
میندالن با حضور سوشا مکانی صدرنشین را شکست داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author