میلان و رم به دنبال زازا

میلان و رم به دنبال زازا
دو تیم میلان و رم قصد دارند تا سیمونه زازا، مهاجم ملی پوش و ایتالیایی یوونتوس را به خدمت بگیرند.

میلان و رم به دنبال زازا

دو تیم میلان و رم قصد دارند تا سیمونه زازا، مهاجم ملی پوش و ایتالیایی یوونتوس را به خدمت بگیرند.
میلان و رم به دنبال زازا

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author