میثاقیان: خونه به خونه من را اخراج کرد!

اکبر میثاقیان که تا هفته بیست و نهم سرمربی تیم دوم جدول یعنی خونه به خونه بود در هفته سی و یکم روی نیمکت تیم مس کرمان خواهد نشست.

سایت استخدامی

شهرداری

label, , , , , , , , ,

About the author