میثاقیان تسویه حساب کرده است!

در خبری که یکی دو هفته پیش روی سایت رسمی باشگاه خونه به خونه قرار گرفته بود اشاره صریح به این شده بود که اکبر میثاقیان تسویه حساب کرده است!

سایت خبری زندگی

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , ,

About the author