میثاقیان: بالای 4هزار هوادار تهرانی داریم/ دنبال سربلندی اولین مدیرعامل زن ایران هستیم

میثاقیان: بالای 4هزار هوادار تهرانی داریم/ دنبال سربلندی اولین مدیرعامل زن ایران هستیم
سرمربی تیم فوتبال بادران تهران گفت: با توجه به اینکه خانم موسوی اولین مدیرعامل زن فوتبال ایران است همه دوست داریم ایشان در این سمت سربلند شود.

میثاقیان: بالای 4هزار هوادار تهرانی داریم/ دنبال سربلندی اولین مدیرعامل زن ایران هستیم

سرمربی تیم فوتبال بادران تهران گفت: با توجه به اینکه خانم موسوی اولین مدیرعامل زن فوتبال ایران است همه دوست داریم ایشان در این سمت سربلند شود.
میثاقیان: بالای 4هزار هوادار تهرانی داریم/ دنبال سربلندی اولین مدیرعامل زن ایران هستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author