میانمار لرزید

میانمار لرزید
زمین لرزه ای به قدرت شش و هشت دهم ریشتر مرکز میانمار را لرزاند.
۱۵:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


میانمار لرزید

زمین لرزه ای به قدرت شش و هشت دهم ریشتر مرکز میانمار را لرزاند.
۱۵:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


میانمار لرزید

label, , , , , , , ,

About the author