مگویان – رابسون، اولین زوج خارجی استقلال

مگویان – رابسون، اولین زوج خارجی استقلال
با صدور آی تی سی مدافع برزیلی استقلال این بازیکن به احتمال فراوان امشب زوج هرائر مگویان را در پست دفاع وسط تشکیل خواهد داد.

مگویان – رابسون، اولین زوج خارجی استقلال

با صدور آی تی سی مدافع برزیلی استقلال این بازیکن به احتمال فراوان امشب زوج هرائر مگویان را در پست دفاع وسط تشکیل خواهد داد.
مگویان – رابسون، اولین زوج خارجی استقلال

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author