مگویان در جدول شانس مجدد

مگویان در جدول شانس مجدد
مصدومیت وریا غفوری باعث شده که منصوریان ترجیح بدهد از مدافع ارمنی خود در ترکیب اصلی استفاده کند.

مگویان در جدول شانس مجدد

مصدومیت وریا غفوری باعث شده که منصوریان ترجیح بدهد از مدافع ارمنی خود در ترکیب اصلی استفاده کند.
مگویان در جدول شانس مجدد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author