مولر: نمی دانم چرا باید با سن مارینو بازی کنیم

مولر: نمی دانم چرا باید با سن مارینو بازی کنیم
توماس مولر، مهاجم گلزن بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان به انتقاد از سیستم تعیین شده از سوی فیفا پرداخت.

مولر: نمی دانم چرا باید با سن مارینو بازی کنیم

توماس مولر، مهاجم گلزن بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان به انتقاد از سیستم تعیین شده از سوی فیفا پرداخت.
مولر: نمی دانم چرا باید با سن مارینو بازی کنیم

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author