مولر: دیگر پنالتی نخواهم زد

مولر: دیگر پنالتی نخواهم زد
توماس مولر، هافبک بایرن مونیخ مدعی شد که دیگر پنالتی های این تیم را نخواهد زد.

مولر: دیگر پنالتی نخواهم زد

توماس مولر، هافبک بایرن مونیخ مدعی شد که دیگر پنالتی های این تیم را نخواهد زد.
مولر: دیگر پنالتی نخواهم زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author