موضع وزارت ورزش درمورد بیانیه باشگاه استقلال/ وزیر در امور فنی دخالت نمی کند

موضع وزارت ورزش درمورد بیانیه باشگاه استقلال/ وزیر در امور فنی دخالت نمی کند
وزیر ورزش علاقه ای به دخالت در امور فنی باشگاه استقلال ندارد.

موضع وزارت ورزش درمورد بیانیه باشگاه استقلال/ وزیر در امور فنی دخالت نمی کند

وزیر ورزش علاقه ای به دخالت در امور فنی باشگاه استقلال ندارد.
موضع وزارت ورزش درمورد بیانیه باشگاه استقلال/ وزیر در امور فنی دخالت نمی کند

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author