موسوی: استقلال به این سه برد نیاز داشت/ امیدوارم پرسپولیس دچار حاشیه شود

موسوی: استقلال به این سه برد نیاز داشت/ امیدوارم پرسپولیس دچار حاشیه شود
بازیکن سابق استقلال می‌گوید با توجه به نوع بازی پرسپولیس، این تیم با اختلاف قهرمان لیگ می‌شود.

موسوی: استقلال به این سه برد نیاز داشت/ امیدوارم پرسپولیس دچار حاشیه شود

بازیکن سابق استقلال می‌گوید با توجه به نوع بازی پرسپولیس، این تیم با اختلاف قهرمان لیگ می‌شود.
موسوی: استقلال به این سه برد نیاز داشت/ امیدوارم پرسپولیس دچار حاشیه شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author