مورینیو: مخیتاریان به بازگشت به میادین نزدیک است

مورینیو: مخیتاریان به بازگشت به میادین نزدیک است
ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریوینایتد مدعی شد که هنریک مخیتاریان یک قدم به بازگشت به میادین نزدیک تر شده است.

مورینیو: مخیتاریان به بازگشت به میادین نزدیک است

ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریوینایتد مدعی شد که هنریک مخیتاریان یک قدم به بازگشت به میادین نزدیک تر شده است.
مورینیو: مخیتاریان به بازگشت به میادین نزدیک است

label, , , , , , , , , , ,

About the author