مورینیو: سرمربیگری منچستر افتخاری خاص است/ جذابیت‌های منچستر در هیچ باشگاه دیگری پیدا نمی‌شود

مورینیو: سرمربیگری منچستر افتخاری خاص است/ جذابیت‌های منچستر در هیچ باشگاه دیگری پیدا نمی‌شود
مورینیو سرمربیگری در منچستر را افتخاری خاص می‌داند.

مورینیو: سرمربیگری منچستر افتخاری خاص است/ جذابیت‌های منچستر در هیچ باشگاه دیگری پیدا نمی‌شود

مورینیو سرمربیگری در منچستر را افتخاری خاص می‌داند.
مورینیو: سرمربیگری منچستر افتخاری خاص است/ جذابیت‌های منچستر در هیچ باشگاه دیگری پیدا نمی‌شود

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author