مورینیو به کونته چه گفت؟ (عکس)

مورینیو به کونته چه گفت؟ (عکس)
بعد از پایان دیدار چلسی- منچستریونایتد، ژوزه مورینیو که برای دست دادن با آنتونیو کونته به سمت او رفته بود، برای لحظاتی با او درگوشی صحبت کرد.

مورینیو به کونته چه گفت؟ (عکس)

بعد از پایان دیدار چلسی- منچستریونایتد، ژوزه مورینیو که برای دست دادن با آنتونیو کونته به سمت او رفته بود، برای لحظاتی با او درگوشی صحبت کرد.
مورینیو به کونته چه گفت؟ (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author