مورینیو: بازیکنانم باید مردانگی خود را ثابت کنند

مورینیو: بازیکنانم باید مردانگی خود را ثابت کنند
ژزه مورینیو، سرمربی پرتغالی منچستریونایتد تاکید کرد تیمش برای خروج از بحران، به بازیکنانی با روحیه جنگندگی بالا احتیاج دارد.

مورینیو: بازیکنانم باید مردانگی خود را ثابت کنند

ژزه مورینیو، سرمربی پرتغالی منچستریونایتد تاکید کرد تیمش برای خروج از بحران، به بازیکنانی با روحیه جنگندگی بالا احتیاج دارد.
مورینیو: بازیکنانم باید مردانگی خود را ثابت کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author