مورینیو: از گلزنی راشفورد خیلی خوشحالم

مورینیو: از گلزنی راشفورد خیلی خوشحالم
ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد به تمجید از مارکوس راشفورد، مهاجم جوان تیمش پس از گلزنی او در دقیقه 90 مقابل هال سیتی پرداخت.

مورینیو: از گلزنی راشفورد خیلی خوشحالم

ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد به تمجید از مارکوس راشفورد، مهاجم جوان تیمش پس از گلزنی او در دقیقه 90 مقابل هال سیتی پرداخت.
مورینیو: از گلزنی راشفورد خیلی خوشحالم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author