موراتی: دی بوئر در اینتر به زمان نیاز دارد

موراتی: دی بوئر در اینتر به زمان نیاز دارد
ماسیمو موراتی، رئیس سابق باشگاه اینتر، معتقد است که فرانک دی بوئر می تواند یک تیم قدرتمند برای نرآتزوری بسازد.

موراتی: دی بوئر در اینتر به زمان نیاز دارد

ماسیمو موراتی، رئیس سابق باشگاه اینتر، معتقد است که فرانک دی بوئر می تواند یک تیم قدرتمند برای نرآتزوری بسازد.
موراتی: دی بوئر در اینتر به زمان نیاز دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author