موافقت نفت تهران برای استقلالی شدن حقدوست

موافقت نفت تهران برای استقلالی شدن حقدوست
پس از نامه رسمی باشگاه استقلال به حسین شهریاری سرپرست باشگاه نفت تهران برای جذب مجتبی حقدوست، بازیکن زیر 23 سال نفت،این باشگاه رسما با درخواست استقلالی ها موافقت کرد.

موافقت نفت تهران برای استقلالی شدن حقدوست

پس از نامه رسمی باشگاه استقلال به حسین شهریاری سرپرست باشگاه نفت تهران برای جذب مجتبی حقدوست، بازیکن زیر 23 سال نفت،این باشگاه رسما با درخواست استقلالی ها موافقت کرد.
موافقت نفت تهران برای استقلالی شدن حقدوست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author