موافقت خانه ملت با لایحه معاضدت قضایی ایران و چین

موافقت خانه ملت با لایحه معاضدت قضایی ایران و چین
لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
۱۲:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


موافقت خانه ملت با لایحه معاضدت قضایی ایران و چین

لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
۱۲:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


موافقت خانه ملت با لایحه معاضدت قضایی ایران و چین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author