مهم نیست چند کلین‌شیت داشته باشم/ خسوس: امسال هم بهترین گلر می‌شوم

مهم نیست چند کلین‌شیت داشته باشم/ خسوس: امسال هم بهترین گلر می‌شوم
دروازه بان برتر لیگ پانزدهم فوتبال ایران اعتقاد دارد در لیگ شانزدهم هم می تواند بهترین دروازه بان شود.

مهم نیست چند کلین‌شیت داشته باشم/ خسوس: امسال هم بهترین گلر می‌شوم

دروازه بان برتر لیگ پانزدهم فوتبال ایران اعتقاد دارد در لیگ شانزدهم هم می تواند بهترین دروازه بان شود.
مهم نیست چند کلین‌شیت داشته باشم/ خسوس: امسال هم بهترین گلر می‌شوم

خرید بک لینک قوی

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author