مهدوی عملکرد خوبی نداشت/ عسگری: قبل از هردوگل تراکتور خطا شد

مهدوی عملکرد خوبی نداشت/ عسگری: قبل از هردوگل تراکتور خطا شد
کارشناس داوری فوتبال اعلام کرد داوری در نتیجه بازی گسترش فولاد و تراکتور تاثیرگذار بوده است.

مهدوی عملکرد خوبی نداشت/ عسگری: قبل از هردوگل تراکتور خطا شد

کارشناس داوری فوتبال اعلام کرد داوری در نتیجه بازی گسترش فولاد و تراکتور تاثیرگذار بوده است.
مهدوی عملکرد خوبی نداشت/ عسگری: قبل از هردوگل تراکتور خطا شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author