مهار آتش در جنگل های لرستان

مهار آتش در جنگل های لرستان
آتش سوزی جنگل های منطقه بلوران کوهدشت مهار شد.
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


مهار آتش در جنگل های لرستان

آتش سوزی جنگل های منطقه بلوران کوهدشت مهار شد.
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


مهار آتش در جنگل های لرستان

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author