مهاجم ناکام بارسا و دریافت شانس دوباره از انریکه

مهاجم ناکام بارسا و دریافت شانس دوباره از انریکه
پاکو آلکاسر، مهاجم جدید بارسلونا در دیدار این هفنه تیمش برابر مالاگا از ابتدا به میدان خواهد رفت.

مهاجم ناکام بارسا و دریافت شانس دوباره از انریکه

پاکو آلکاسر، مهاجم جدید بارسلونا در دیدار این هفنه تیمش برابر مالاگا از ابتدا به میدان خواهد رفت.
مهاجم ناکام بارسا و دریافت شانس دوباره از انریکه

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author