مهاجم سبزپوشان فعلا دو بازی را از دست داد/ شوک صادقیان به ماشین‌سازی

مهاجم سبزپوشان فعلا دو بازی را از دست داد/ شوک صادقیان به ماشین‌سازی
مهاجم تیم ماشین سازی تبریز قطعا در دو بازی آینده تیمش حضور نخواهد داشت.

مهاجم سبزپوشان فعلا دو بازی را از دست داد/ شوک صادقیان به ماشین‌سازی

مهاجم تیم ماشین سازی تبریز قطعا در دو بازی آینده تیمش حضور نخواهد داشت.
مهاجم سبزپوشان فعلا دو بازی را از دست داد/ شوک صادقیان به ماشین‌سازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author