مهاجم استقلال بازی با سیاه‌جامگان را از دست داد

مهاجم استقلال بازی با سیاه‌جامگان را از دست داد
علی قربانی نمی‌تواند مقابل سیاه‌جامگان به میدان برود.

مهاجم استقلال بازی با سیاه‌جامگان را از دست داد

علی قربانی نمی‌تواند مقابل سیاه‌جامگان به میدان برود.
مهاجم استقلال بازی با سیاه‌جامگان را از دست داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author