مهاجری: رفته بودیم که ببازیم

مهاجری: رفته بودیم که ببازیم
سرمربی پدیده مشهد گفت که تیمش برای باختن به گسترش فولاد به زمین رفته بود.

مهاجری: رفته بودیم که ببازیم

سرمربی پدیده مشهد گفت که تیمش برای باختن به گسترش فولاد به زمین رفته بود.
مهاجری: رفته بودیم که ببازیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author