من 12 ساعت منتظر شما بودم؛/ کی‌روش: آقای عابدینی! بی‌شهامت هستید

من 12 ساعت منتظر شما بودم؛/ کی‌روش: آقای عابدینی! بی‌شهامت هستید
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید آقای عابدینی شهامت حضور در فدراسیون فوتبال را نداشت.

من 12 ساعت منتظر شما بودم؛/ کی‌روش: آقای عابدینی! بی‌شهامت هستید

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید آقای عابدینی شهامت حضور در فدراسیون فوتبال را نداشت.
من 12 ساعت منتظر شما بودم؛/ کی‌روش: آقای عابدینی! بی‌شهامت هستید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author