منوتی: مسی یک جادوگر است

منوتی: مسی یک جادوگر است
لوئیس سوارز منوتی، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین، معتقد است شرایط برای درخشش لیونل مسی، مانند سال های ابتدایی فوتبالش، فراهم نیست!

منوتی: مسی یک جادوگر است

لوئیس سوارز منوتی، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین، معتقد است شرایط برای درخشش لیونل مسی، مانند سال های ابتدایی فوتبالش، فراهم نیست!
منوتی: مسی یک جادوگر است

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author