منصوریان طلسم سیاه‌جامگان را شکست

منصوریان طلسم سیاه‌جامگان را شکست
سرمربی استقلال با پیروزی مقابل سیاه جامگان موفق شد آمار ضعیفش برابر این تیم را بهبود ببخشد.

منصوریان طلسم سیاه‌جامگان را شکست

سرمربی استقلال با پیروزی مقابل سیاه جامگان موفق شد آمار ضعیفش برابر این تیم را بهبود ببخشد.
منصوریان طلسم سیاه‌جامگان را شکست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author