منصوریان سرمربی تیم استقلال تهران

منصوریان سرمربی تیم استقلال تهران
علیرضا منصوریان بعد از نشست هیئت مدیره استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد.
۲۰:۲۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


منصوریان سرمربی تیم استقلال تهران

علیرضا منصوریان بعد از نشست هیئت مدیره استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد.
۲۰:۲۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


منصوریان سرمربی تیم استقلال تهران

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author